Zgodnie z przepisami Ustawy Organicznej 34/2002, z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, GREEN LIFE Monika Gamża, Tomasz Dziuba Sp. J. (zwana dalej 'Usługodawcą') opracował niniejszą informację prawną.

Wchodząc na tę stronę internetową (4bike.eu), zgadzasz się przestrzegać wszystkich postanowień zawartych w niniejszej informacji prawnej, oraz wszystkich innych stosownych przepisów. Przeglądając tę stronę internetową, potwierdzasz, iż w pełni rozumiesz i akceptujesz niniejsze warunki i zasady, a także zmiany wprowadzone od tego czasu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian odnośnie zawartości tej strony internetowej, które uważa za stosowne, bez uprzedniego powiadomienia, dodając lub kasując treści czy usługi, lub zmieniając ich układ, wygląd czy lokalizację. Ponieważ te warunki i zasady mogą ulegać zmianie, radzimy sprawdzać zawartość podczas każdej wizyty na tej stronie internetowej.

 

Informacje prawne i warunki użytkowania.

Informacje ogólne

Właścicielem tej witryny jest:

GREEN LIFE Monika Gamża, Tomasz Dziuba Sp. J. (KRS 0000630949, NIP: 6412537623, REGON: 365126215)
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: 2016-08-09
Numer telefonu: +48 790 804 790
Adres e-mail: sklep@4bike.eu

 

Zawartość witryny

Zgodnie z ogólną zasadą, usługi i zawartość tej strony internetowej powinny być dostępne w języku polskim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieporozumienia wynikające z niezrozumienia przez użytkownika języka używanego na tej stronie internetowej.

Usługodawca będzie mógł dowolnie zmieniać zawartość strony internetowej bez wcześniejszego powiadomienia, usuwać lub przenosić niektóre z nich lub modyfikować ich lokalizację i trasy dostępu, bez konieczności rozliczania się z nich i bez brania odpowiedzialności za konsekwencje dla użytkowników.

 

Prawa własności

Cała zawartość tej witryny, w tym między innymi teksty, grafika, obrazy i projekty oraz prawa własności intelektualnej związane z tą zawartością, a także wszystkie marki, znaki handlowe i elementy wyróżniające, są wyłącznie własnością prawnych właścicieli strony internetowej. Wszelkie prawa są dla nich zastrzeżone. Cała zawartość tej strony internetowej jest chroniona prawem własności intelektualnej i przemysłowej, po zarejestrowaniu w odpowiednich rejestrach publicznych.

Żadna część tej strony internetowej nie może być powielana, przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób - elektronicznie, mechanicznie, fotokopii, nagraniu lub jakimkolwiek innym - bez pisemnej zgody Usługodawcy. Każde nieautoryzowane użycie będzie uważane za poważne naruszenie przepisów prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez użytkowników, którzy uzyskują dostęp zawartości witryny, ani za przestępstwa popełnione przez tych użytkowników podczas przeglądania tej witryny.

Aby przesłać swoje komentarze na temat zgodności z prawem własności intelektualnej lub przemysłowej lub na temat zawartości tej strony internetowej, możesz napisać wiadomość e-mail na adres sklep@4bike.eu.

Użytkownicy przyznają firmie GREEN LIFE Monika Gamża, Tomasz Dziuba Sp. J. bezpłatną, ogólnoświatową, wieczystą i niewyłączną licencję, z prawem do udzielania podlicencji, reprodukowania, rozpowszechniania, przesyłania, tworzenia dzieł pochodnych, wyświetlania i publicznego wykonywania dowolnych treści lub innych materiałówi informacji (w tym pomysłów na nowe lub ulepszone produkty lub usługi), które są przekazywane Usługodawcy w dowolny sposób iw dowolnej formie.

Użytkownicy mogą wyświetlać materiały przechowywane na tej witrynie wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych i rozrywkowych. Wyjątkiem są tu firmy współpracujące z firmą GREEN LIFE Monika Gamża, Tomasz Dziuba Sp. J. które uprzednio otrzymały zgodę na komercyjne wykorzystanie zawartości witryny.

 

Oświadczenie o odpowiedzialności

Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się na przestrzeganie obowiązujących przepisów i na unikanie zastosowań, które mogą być nielegalne, wpływają na prawa i wolności stron trzecich lub mają negatywny wpływ na samą witrynę, z negatywnymi konsekwencjami dla Usługodawcy lub dla innych użytkowników.

Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dostęp do tej witryny i korzystanie z niej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie fizyczne, logiczne, moralne lub osobiste konsekwencje wspomnianego dostępu i użytkowania.

Usługodawca jest uprawniony do zatrzymania użytkowników odpowiedzialnych za niewłaściwe korzystanie z tej strony internetowej, skutkując szkodami osób trzecich lub wprowadzając złośliwe oprogramowanie, uszkadzając zawartość strony internetowej, wpływając na funkcjonowanie strony internetowej lub uszkadzając oprogramowanie lub sprzęt innych użytkowników.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje opublikowane na tej stronie internetowej, jeśli informacje te zostały naruszone lub wprowadzone przez niepowiązane strony trzecie.

Podobnie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje i treści wyświetlane na forach, sesjach czatu, blogach, komentarzach, mediach społecznościowych i innych platformach, na których strony trzecie mogą samodzielnie udostępniać swoje opinie.

W każdym przypadku Usługodawca zobowiązuje się usunąć wszelkie treści sprzeczne z prawem krajowym lub międzynarodowym, lub z moralnością i porządkiem publicznym, usuwając również linki do stron obraźliwych lub przestępczych i informując odpowiednie władze. Jeśli zdarzy ci się znaleźć zawartość na tej stronie internetowej, którą uważasz za obraźliwą dla moralności lub porządku publicznego i stanowi ona naruszenie przepisów krajowych lub międzynarodowych, zaleca się natychmiastowe poinformowanie właściciela tej strony internetowej.

Użytkownicy nie są uprawnieni do korzystania z zawartości tej strony internetowej z naruszeniem prawa, wbrew temu, co jest zwyczajowe lub niezgodne z porządkiem publicznym. Nie mogą też reprodukować, przesyłać, rozpowszechniać, przekształcać, zmieniać ani manipulować treścią strony internetowej.

Jeśli dowiedziałeś się o działaniu, które może być szkodliwe lub może zaszkodzić funkcjonowaniu tej strony internetowej lub które może zmienić jej zawartość, natychmiast poinformuj o tym Dostawcę usług.

 

Użytkownicy nieletni

Aby przeglądać zawartość lub korzystać z usług na tej stronie, użytkownicy poniżej wieku 16 lat muszą mieć zgodę swoich rodziców lub opiekunów. Ci ostatni ponoszą odpowiedzialność za ich dostęp do treści i / lub usług.

 

Linki

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za linki zewnętrzne na tej stronie do stron osób trzecich ani za zawarte w nich informacje. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dostęp do wspomnianych stron zgodnie z ich własnymi warunkami użytkowania.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich linków kierujących do nielegalnych stron lub treści mających wpływ na prawa osób trzecich.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność lub szybkość hiperłączy na tej stronie internetowej przekierowujących na inne strony internetowe. Usługodawca nie może zapewnić odpowiedniego funkcjonowania wspomnianych linków ani ponosić odpowiedzialności za treści lub usługi, do których mają dostęp, ani za właściwe funkcjonowanie stron, do których przekierowują.

 

Polityka prywatności.

Adresy IP

Serwery tej witryny są w stanie zidentyfikować adresy IP użytkowników i nazwy domen. Adres IP jest unikalnym numerem automatycznie przypisanym do twojego komputera, gdy łączy się z Internetem. Informacje są przechowywane w należycie zarejestrowanym pliku aktywności serwera w celu analizy danych i pomiarów statystycznych wyświetleń stron internetowych, odwiedzin serwisów internetowych, kolejności odwiedzin, punktów dostępu itp.

 

Cookies

Usługodawca wykorzystuje własne i zewnętrzne pliki cookie w celu poprawy przeglądania stron. Możesz włączyć, zablokować lub wyłączyć pliki cookie zainstalowane na Twoim komputerze w ustawieniach przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji lub zarządzać plikami cookie, przejdź do zasad dotyczących polityki plików cookie

 

Bezpieczeństwo

Ta strona internetowa wykorzystuje ogólnie akceptowane techniki bezpieczeństwa, takie jak zapory ogniowe, mechanizmy kontroli dostępu i szyfrowanie, między innymi w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do danych.

 

Nieważność i możliwość unieważnienia

W przypadku, gdy którakolwiek z klauzul niniejszej polityki zostanie uznana za nieważną lub nieskuteczną, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia, które będą nadal obowiązywać zarówno Usługodawcę, jak i Użytkownika. W przypadku, gdy którakolwiek ze stron (Usługodawca lub użytkownik) postanowi nie wzywać do zgodności z jedną z klauzul niniejszej polityki, nie ma to wpływu na inne klauzule.

 

Obowiązujące prawo

Zasady i warunki niniejszej polityki podlegają prawu polskiemu w tych aspektach, które nie zostały tutaj wyraźnie omówione. W przypadku sporów między Usługodawcą a użytkownikiem dotyczących interpretacji niniejszych warunków, będą one rozstrzygane przez sądy w Polsce.

 

Statystyki witryny

Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania informacji statystycznych dotyczących liczby odwiedzających tę stronę lub liczby dokonanych zakupów. Dane są zbierane przez niezależną firmę zajmującą się pomiarami i badaniami danych z wykorzystaniem plików cookie i kodu osadzonego. Zarówno pliki cookie, jak i kod osadzony dostarczają danych statystycznych dotyczących odwiedzających stronę internetową, czasów oglądania poszczególnych zakładek, ścieżek nawigacji w witrynie internetowej, ustawień ekranu i innych ogólnych aspektów. Usługodawca przechowuje i wykorzystuje te informacje, wraz z danymi uzyskanymi z innych plików cookie używanych na tej stronie, w celu ulepszenia usług oferowanych użytkownikom.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Firmą zbierającą dane osobowe na stronie sklepu 4BIKE jest GREEN LIFE Monika Gamża, Tomasz Dziuba Sp. J. ul. ZMP 10 41-705 Ruda Śląska, Polska wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000630949, NIP: 6412537623, REGON: 365126215

W czasie korzystania z serwisu 4BIKE są zbierane anonimowe dane statystycznymi oraz te które użytkownik sam wpisuje w formularzach. Dane te są niezbędne do przeprowadzenia działań takich jak rejestracja użytkownika, logowanie, przesłanie zapytania, przesłanie opinii, zapisanie się do newslettera, złożenie zamówienia, realizacja zamówienia.Dane te podawane są przez użytkownika dobrowolnie, jednak powyższe działania nie mogą być kontynuowane bez podania wymaganych danych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

Baza danych prowadzona przez firmę GREEN LIFE Monika Gamża, Tomasz Dziuba Sp. J. spełnia obowiązek zgłoszenia zbioru danych do Generalnego Inspektora Danych Osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Prawo do bycia zapomnianym

Użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu. Ma także możliwość uzyskania ich kopii oraz prawo do przenoszenia danych. Użytkownik może także cofnąć zgodę wyrażoną Usługodawcy w dowolnym momencie. Edycji danych można dokonać z poziomu panelu "TWOJE KONTO" lub przy pomocy dowolnego środka trwałego (np. e-mail, list polecony). 

 

Polityka plików cookie.

W jakim celu Usługodawca używa plików cookies na tej stronie internetowej?

Pliki cookies są istotnym elementem funkcjonowania naszej witryny internetowej. Są one przeznaczone do zwiększania doświadczeń i zaspokajania potrzeb w trakcie przeglądania. Pomagają zidentyfikować odwiedzających (np. czy są zarejestrowanymi użytkownikami), zapamiętać ich preferencje (język, kraj, itp.), zarządzać ich zakupami, pomagać przy zamówieniach itd.

Dane gromadzone przez pliki cookies pomagają również usprawnić witrynę internetową, szacując liczbę odwiedzających i ich ścieżki nawigacji, przydatność strony dla ich własnych potrzeb, obliczając szybkość wyszukiwania oraz inne aspekty nawigacji.

 

Kto korzysta z danych przechowywanych w plikach cookies?

Informacje gromadzone przez pliki cookies na naszej stronie internetowej są używane przez Usługodawce oraz przez firmy trzecie, wymienione w dziale "Jakiego typu pliki cookies Usługodawca stosuje na swoich stronach internetowych?" do celów statystycznych, realizacji zamówień, szybkiej komunikacji, zapewnienia bezpiecznego przeglądania strony, bezpiecznych płatności.

 

Czy można wyłączyć cookies?

Tak, pliki cookies można wyłączyć. Jednakże niektóre cechy i funkcje mogą zostać utracone. Użytkownik może nie być w stanie uzyskać dostępu do niektórych stron lub nie być w stanie korzystać z niektórych usług, a nawigacja może być mniej wydajna.

Pliki cookies na tej stronie internetowej mogą być ograniczane, blokowane lub usuwane za pomocą ustawień przeglądarki. Mimo iż każda przeglądarka ma swoje własne ustawienia, ustawienia plików cookie znajdują się zwykle w menu Ustawienia lub Narzędzia. Sprawdź menu Pomoc przeglądarki, aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies. Poniżej znajdują się  łącza do ustawień cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach:

Internet Explorer: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Prosimy zwróć uwagę, iż wyłączenie plików cookies może spowodować utratę niektórych cech oraz funkcji witryny internetowej.

 

Jakiego typu pliki cookies Usługodawca stosuje na swoich stronach internetowych?

4bike.eu

PHPSESSID

Te pliki cookie są używane przez Usługodawcę w celu identyfikacji Użytkownika podczas ładowania strony. Dzięki temu Usługodawca może zapamiętać określone ustawienia, takie jak części witryny, z której korzystał Użytkownik, zanim został poproszony o zalogowanie się lub rejestrację.

PrestaShop

PrestaShop-*

Witryna używa plików cookie do przechowywania wszystkich informacji o sesji odwiedzających / klientów. Dane jakie przetwarza ten plik cookie to m.in. język przeglądarki, informacje na temat koszyka, ostatnio przeglądane produkty, ostatnio przeglądane kategorie, imię/nazwisko/adres e-mail/hasło zarejestrowanego Użytkownika. Plik cookie jest pod stałym monitoringiem sprawdzającym indywidualny klucz. W przypadku wykrycia ingerencji, plik zostaje automatycznie usunięty a zarejestrowany Użytkownik wylogowany.

CloudFlare

__cfduid

Ten plik cookie służy do identyfikacji poszczególnych klientów za udostępnionym adresem IP i stosowania ustawień zabezpieczeń dla poszczególnych klientów. Na przykład, jeśli Użytkownik znajduje się w kawiarni, w której znajduje się kilka zainfekowanych maszyn, ale komputer określonego Użytkownika jest zaufany system zabezpieczający zezwoli Użytkownikowi na dostęp do strony. Ten plik cookie nie przechowuje żadnych danych osobowych.

Google Analytics

_ga, _gat_gtag_*, _gid, __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz

Te pliki cookies są wykorzystywane do zbierania informacji na temat użytkowania witryny. Zbierają anonimowe informacje do raportów na temat tendencji, bez identyfikacji poszczególnych użytkowników.

Tawk.to

TawkConnectionTime, TawkCookie, Tawk_*, __tawkuuid, tawkUUID, ss, __cfduid

Te pliki cookie pomagają wykryć podstawowe informacje gości, np. stronę, którą aktualnie przeglądają, język przeglądarki i adres IP. Dzięki niemu możemy pomóc w uzyskaniu najlepszych informacji o tym, jak rozwiązać problemy lub odpowiedzieć na pytania za pośrednictwem aplikacji do czatu na żywo. Te pliki cookie pomagają również w generowaniu statystyk dotyczących zachowań Użytkowników na stronach, co pozwala zbudować stronę, która zaspokoi potrzeby Użytkowników.

 

Media społecznościowe

act, c_user, csm, datr, fr, lu, p, presence, s, x-src, xs, reg_fb_gate, reg_fb_ref

Te pliki cookies są stosowane na stronach internetowych zawierających łącza do mediów społecznościowych, np. Facebooka. Są one wykorzystywane do zapamiętywania danych logowania do kont sieci społecznościowych. Są one przechowywane na serwerach stron trzecich i udostępniają nasze treści.

 

Zmiany polityki plików cookies

Niniejsza strona internetowa może zostać zmieniona lub zaktualizowana, a polityka plików cookies odpowiednio zmieniona. Także polityka plików cookies może ulec zmianie zgodnie z wymogami prawnymi. Dlatego zalecamy sprawdzanie naszej polityki cookies na bieżąco.

Znaczące zmiany w naszej polityce cookies sa przekazywane użytkownikom w ogłoszeniu publikowanym na tej witrynie lub poprzez wiadomość e-mail wysłaną do zarejestrowanych użytkowników.

 

Regulamin zakupów

Przyjmowanie i realizacja zamówień

Zamówienia przyjmowane są poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu. W zamówieniu klient dokonuje wyboru zamawianych towarów, sposobu płatności oraz sposobu i miejsca dostawy. Formularz zamówienia dostępny jest z poziomu zarejestrowanego konta użytkownika. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży na warunkach podanych w zamówieniu i aktualnej wersji regulaminu.

W przypadku sprzedaży wysyłkowej zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia zamówienia przez sklep. W przypadku zamówienia z odbiorem osobistym potwierdzenie gotowości towaru do odbioru oznacza rezerwację towaru w sklepie a umowa sprzedaży zawierana jest w momencie odbioru zarezerwowanego towaru w sklepie.

Stan magazynowy sklepu internetowego nie jest stanem magazynowym sklepu stacjonarnego. Stan magazynowy sklepu internetowego aktualizowany jest codziennie. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem klient jest niezwłocznie powiadamiany o brakującym towarze i podejmuje decyzję co do dalszej realizacji zamówienia.

W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli klient dokonał wpłaty należności za towar, cała kwota zostanie zwrócona najdalej w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o rezygnacji. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub zrezygnować z zamówienia do momentu przekazania zamówienia do wysłania. Zmiany w zamówieniu mogą opóźnić jego realizację. Zmiany w zamówieniach, lub zmiany dotyczące adresu wysyłki, zwrotu płatności mogą być dokonywane przy pomocy dowolnego środka trwałego (np. e-mail, list polecony).

Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży (paragon, lub na życzenie faktura VAT).

 

Warunki realizacji zamówień

Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres do wysyłki podany przez Klienta w zamówieniu. Towar można również odebrać osobiście w sklepie stacjonarnym 4BIKE.

Czas realizacji zamówienia (do momentu przekazania towaru kurierowi) to 2-5 dni. W wyjątkowych przypadkach, gdy towar sprowadzany jest na indywidualne zamówienie Klienta - czas realizacji może się wydłużyć, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

Koszt transportu firmą kurierską zależny jest od sposobu płatności za zamówienie oraz wartości zamówienia. O całkowitym koszcie transportu klient zostanie poinformowany w podsumowaniu zamówienia natomiast przed jego zatwierdzeniem.

 

Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności - płatność gotówką kurierowi, przy odbiorze towaru dostarczonego na podany adres, przedpłata na konto w formie przelewu elektronicznego, bankowego lub wpłatę w urzędzie pocztowym, przedpłata poprzez system Dotpay - kartą kredytową lub szybkim przelewem online, raty za pomocą systemu ratalnego dostępnego na stronie sklepu.

Przy współpracy z Credit Agricole Bank Polska S.A. Użytkownik może skorzystać z opcji płatności Credit Agricole Raty. CA Raty które są dostępne całkowicie online, do maksymalnej kwoty 20 000 zł za zakupy, bez zbędnych formalności z możliwością rozłożenia rat do 48 miesięcy. Ratę można sprawdzić przy wybranym produkcie lub podczas wyboru sposobu płatności. GREEN LIFE Monika Gamża, Tomasz Dziuba Sp. J. oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A. jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.

W przypadku przedpłaty na konto termin płatności to 2 tygodnie. Termin ten może być przedłużony wskutek indywidualnych ustaleń.

W przypadku wybranych produktów sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Informacja o tym zostanie podana najpóźniej w momencie zawarcia umowy sprzedaży

 

Reklamacje

Wszystkie towary dostępne w sklepie są oryginalne i pochodzą z legalnego źródła. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, niezgodności towaru z opisem zawartym w zamówieniu, wad fabrycznych.

W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych lub braków, powstałych podczas transportu prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego, spisanego w obecności kuriera. Protokół nie jest niezbędny do złożenia reklamacji uszkodzeń powstałych w transporcie. W przypadku stwierdzenia podstawy do reklamacji z tytułu wad fabrycznych lub niezgodności towaru z opisem, klient ma prawo do reklamacji towaru z tytułu rękojmi lub gwarancji.

Reklamowany towar należy odesłać na adres z którego wysłany został towar, wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu. Protokół dotyczący reklamacji może być dostarczony również za pomocą dowolnego środka trwałego (poczta elektroniczna, list polecony). Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez sklep, reklamowanego towaru wraz z kompletem dokumentów.

Reklamacje dotyczące produktów rozpatrywane są zgodnie z zapisami Ustawy o prawach konsumenta( Dz.U. 2014 poz. 827) w przypadku uznania reklamacji za zasadną, koszty transportu reklamowanego towaru pokrywa sklep. W przypadku uznania reklamacji za bezzasadną koszty transportu reklamowanego towaru pokrywa klient.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych.

Konsument może także złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Reklamacje dotyczące działania serwisu 4BIKE powinny być składane przy pomocy środków trwałych (np. e-mail, list polecony). Zostaną one rozstrzygnięte w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji.

 

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki, bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. 2014 poz. 827). Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne.

Warunkiem zachowania terminu odstąpienia od umowy jest przesłanie oświadczenia o odstąpieniu w ciągu 30 dni od daty wejścia w posiadanie danego towaru. Oświadczenie może być przesłane za pomocą dowolnego środka trwałego (np. e-mail lub list polecony). Klient zobowiązany jest odesłać zwracany towar najdalej w ciągu 14 dni od daty złożenia pisma o odstąpieniu od umowy zwracany towar należy odsyłać w opakowaniu zapewniającym zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniem, razem z otrzymanym dokumentem sprzedaży i wypełnionym formularzem zwrotu (jeżeli nie został przesłany wcześniej).

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zwracanego towaru. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty transportu do sklepu zwracanego towaru pokrywa klient. Kwota należna z tytułu odstąpienia od umowy sprzedaży zostanie przekazana tą samą drogą, którą nastąpiła wpłata, chyba że klient wyrazi zgodę na inny sposób przekazania tej kwoty.

Prawo do odstąpienia od umowy przez klienta jest wyłączone w przypadku towarów przygotowanych specjalnie dla klienta (spersonalizowanych).